Regulamentul cardului de fidelizare

fidelizare-970x255

Regulamentul oficial al cardului de fidelizare Platinum Optik

Secțiunea 1. Organizatorul și regulamentul oficial al programului

1.1 Programul de fidelizare Platinum Optik, denumit în continuare „Program”, este organizat de S.C. Platinum S.R.L., cu sediul în Cornu Luncii 116, jud. Suceava, Cod Unic de Identificare: RO 15693517, nr. Registrul Comertului: J33/740/2003, reprezentată prin Adrian Jucan în calitate de manager general. Participanții la program sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al programului (denumit în conctinuare „Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial este întocmit în conformitate cu legislația română în vigoare.

Secțiunea 2. Zona de desfășurare

2.1 Programul este organizat și se desfășoară în rețeua de centre Platinum Optik, puncte de lucru ale S.C. Platinum S.R.L.

Secțiunea 3. Durata programului

3.1 Programul a fost lansat la data de 01 aprilie 2013  și se desfășoară pe o perioadă nelimitată de timp.

3.2 Platinum Optik își rezervă dreptul de a suspenda programul pentru o perioadă determinată sau nedeterminată de timp, suspendarea programului fiind anunțată în centrele Platinum Optik și pe site-ul www.platinumoptik.ro.

Secțiunea 4. Dreptul de participare

4.1 Programul este deschis participării tuturor persoanelor fizice, cu excepția organizatorului și a angajaților S.C. Platinum S.R.L.

4.2 Pentru a intra în posesia cardului de fidelizare Platinum Optik, participantul trebuie să facă dovada unei achiziții (factură/bon fiscal) din centrele Platinum Optik.

4.3 Participantul se obligă ca, înaintea primirii cardului Platinum Optik, să completeze formularul de înscriere cu date reale.

4.4 Cardul este transmisibil, caz în care cel care primește cardul va beneficia de continuarea programului de fidelizare cu condiția completării unui formular de înscriere cu date reale.

4.5 Participarea la program presupune acordul participantului ca informațiile din formularul de înscriere să fie folosite în scopuri de cercetare și marketing, pentru îmbunătățirea serviciilor oferite de Platinum Optik, cu respectarea cadrului legal de prelucrare a datelor cu caracter personal.

4.6 Prin acceptarea participării la programul de fidelizare, participantul își dă acordul de a primi comunicări cu caracter comercial și informațional de la Platinum Optik sau de la partenerii agreați de Platinum Optik.

Secțiunea 5. Mecanismul programului. Dreptul de participare

5.1 Cardul de fidelizare Platinum Optik, denumit în continuare “Card”, poate fi folosit în scopul achiziționării de produse și servicii oferite de Platinum Optik cu excepţia produselor din categoria lentilelor de contact si soluţiilor pentru lentile de contact.

5.2 Cardul de fidelizare Platinum Optik, denumit în continuare „Card”, poate fi folosit în scopul achiziționării de produse și servicii oferite de Platinum Optik

5.3 Cardul de fidelizare Platinum Optik, poate fi folosit în scopul achiziționării de produse și servicii oferite de partenerii Platinum Optik în cazul în care S.C. Platinum S.R.L. va încheia parteneriate specifice.

5.4 Pentru a beneficia de facilitățile Cardului, posesorul trebuie să anunțe înaintea achiziționării produselor sau/și serviciilor că este posesor al Cardului de Fidelizare Platinum Optik și că îl are asupra lui în momentul achiziției.

5.5 Reducerile oferite de Card nu se pot cumula cu alte promoții periodice sau specifice unor produse. În cazul în care produsul/serviciul achiziționat beneficiază de o promoție cu un discount mai mare decât cel oferit de Card, se va aplica doar discount-ul specific promoției. Dacă discountul oferit de Card este mai mare decât cel oferit la promoție, se va aplica reducerea specifică Cardului.

Secțiunea 6. Produse și servicii incluse în Programul de Fidelizare

6.1 Produsele şi serviciile incluse în programul de fidelizare sunt: ramele pentru ochelari, lentilele pentru ochelari, accesoriile specifice pentru ochelari (tocuri, lavete, soluţii întreţinere, şnururi, lănţişoare etc), ochelarii de soare, serviciile de montaj şi reparaţii, serviciile de consultaţii.
6.2 Nu sunt incluse în acest program de fidelizare lentilele de contact şi soluțiile pentru întreţinerea lentilelor de contact.

Secțiunea 7. Cum funcționează Programul de Fidelizare

7.1 Cardul de fidelizare conţine praguri de discount de 3%, 6%, 9%, 12%, 15%. La prima achiziţie de ochelari de vedere (rame şi lentile) se poate intra în Programul de fidelizare în primul prag de discount „3%”. Aceasta înseamnă că la următoarele achiziţii în centrele Platinum Optik posesorul cardului are reduceri de 3% din preţul de vînzare al produselor şi serviciilor menţionate pa punctul 5.1. Pentru a trece la urmatorul prag de discount „6%” trebuie ca posesorul cardului (sau o persoană căreia i-a fost inmânat cardul cu acordul titularului) să achiziţioneze o nouă pereche de ochelari (rame şi lentile). La această a doua pereche de ochelari se va aplica o reducere de „6%” şi se va trece automat în următorul prag de discount: „6%”.

7.2 Important: Se poate trece într-un prag de discount superior după achiziţionarea unei perechi de ochelari compleţi (rame şi lentile), cazurile în care se achiziţionează doar ramele sau doar lentilele nepermiţând accederea la un prag de discount superior.

Secțiunea 8. Pierderea, furtul sau deteriorarea Cardului

8.1 În cazul în care Cardul a fost furat, pierdut sau deteriorat, acesta va fi preschimbat gratuit cu un alt card.

8.2 Cardul declarat furat, pierdut sau deteriorat își pierde valabilitatea în momentul anunțării.

8.3 În cazul furtului sau pierderii, participantul va relua programul de fidelizare de la început, eventualele beneficii anterioare fiind anulate.

8.4 În cazul deteriorării cardului, particpantul trebuie să prezinte cardul deteriorat în schimbul unuia nou. Beneficiile anterioare oferite de card nu vor fi anulate decât în cazul în care acestea nu mai pot fi citite de pe card.

Secțiunea 9. Protecția datelor personale

9.1 Prin înscrierea în program, participanții declară expres că sunt de acord cu regulamentul programului și datele lor personale pot fi prelucrate și pot fi introduse în baza de date S.C. Platinum S.R.L.

9.2 Datele furnizate nu vor fi difuzate către terți.

9.3 Organizatorul se obligă să respecte legislația în vigoare privind protecția datelor personale, să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților și să leutilizeze în conformitate cu prezentul regulament și legislația în vigoare.

9.4 La cererea scrisă a participantului, datată, semnată și expediată pe adresa S.C. Platinum S.R.L., Organizatorul se obligă să:

  • confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit o solicitare pe an;
  • să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, datele a căror prelucrare nu este conformă cu legislația în vigoare privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
  • să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Secțiunea 10. Restricții

În cadrul acestui Program nu este posibilă înlucuirea niciunuia din avantaje cu contravaloarea acestora în bani.

Secțiunea 11. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participant se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

Secțiunea 12. Regulamentul oficial

Regulamentul oficial este dieponibil gratuit pentru totți participanții în întraga rețea de centre Platinum Optik și pe site-ul www.platinumoptik.ro.

Distribuie...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page